Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

bez-nazvu.jpg Z historie do současnosti

Samostatná honitba Věchnov vznikla v roce 1993 rozpadem honitby Bystřice nad Pernštejnem. V té době vzniklá honitba měla výměru 972 ha.

Honitba Věchnov se nachází na Českomoravské vrchovině v Kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou. Do souladu se zákonem byla uvedena 1. dubna 2003 městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem, odborem životního prostředí, žádost Honebního společenstva Věchnov. Výměra honitby činila celkem 944,5ha. Z toho 697 ha tvoří orná půda, 176 ha lesní pozemky, ostatní pozemky 64 ha a 7,5 ha zabírají vodní plochy. Toto rozčlenění řadí naši honitbu do honiteb polního charakteru. V roce 2012 byla provedena aktualizace vlastníků honebních pozemků a výměra honitby, především díky rozrůstajícímu se intravilánu obce, tvoří 939 ha, honitba byla MS Věchnov pronajata HS Věchnov na dalších 10 let.

Obhospodařovaná zvěř v honitbě co se týká zvěře drobné je zajíc polní jehož minimální stav je stanoven na 46 kusů a normovaný stav na 84 kusů, dále bažant obecný s minimálním stavem 40 ks a normovaným stavem 80 ks. Z ostatních druhů zvěře se u nás vyskytují a jsou obhospodařována především kachny divoké a v minimální početnosti koroptev polní. Ze zástupců zvěře spárkaté je jedinným druhem s kmenovými stavy srnec obecný jehož minimální stav je stanoven na 13 kusů a normovaný na 41 kusů. Dále v posledních pěti letech lovíme i zvěř černou (sele, lončák) každoročně do šesti kusů. Jakostní třída honitby III.

Od devadesátých let stejně jako spousta honiteb po celé republice zaznamenáváme neustálý pokles stavů drobné zvěře. Od roku 2011 drobnou zvěř vůbec nelovíme a snažíme se její stavy alespoň stabilizovat (lov predátorů, přikrmovací zařízení určené pouze pro drobnou zvěř, realizace mysliveckých políček, výsadba stromořadí ...). Srnčí zvěř je na poměrně dobré úrovni a její početní stavy jsou stabilní.